Az adatkezelő neve:

SKC-Consulting Kft.

Az adatkezelő címe:

1031 Budapest, Rozália utca 11.

Az adatkezelő elérhetősége:

info@skc.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a szükséges információk birtokában történő tudatos, határozott és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján a diplomamento.com és a www.skc.hu weboldal felhasználói által megadott, illetve technikai úton keletkező adatok megszerzéséhez és e szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához adott önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok egyik csoportjába a felhasználók által tudatosan megadott, a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatok tartoznak.

A kezelt adatok másik csoportját azok a technikai úton, a weboldal működtetése során szükségképpen keletkező információk alkotják, melyeket a számítógép automatikusan rögzít. Ezeket az adatokat az SKC-Consulting Kft. kizárólag statisztikai célokra használja fel. A Google Analytics webanalitikai program által automatikusan rögzítésre kerülnek azok az információk, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan információkat tartalmazhatnak, mint például az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, valamint esetleg a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie. Az így keletkező adatokat az SKC-Consulting Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne.

Az adatkezelés célja

A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

A www.skc.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál, például annak megállapítása céljából, hogy a www.skc.hu oldalainak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az SKC-Consulting Kft. személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett felhasználó előzetes és minden szükséges információ birtokában megadott hozzájárulása esetén szolgáltat ki. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználók által megadott adatok esetében a szükséges kapcsolattartás ideje alatt történik az adatkezelés.

A felhasználók által önként megadott adatokat a felhasználó írásbeli kérésére töröljük. A törlését az info@skc.hu címen lehet kérni.

A www.skc.hu weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat az üzemeltető az általa szükségesnek és célszerűnek tartott ideig megőrzi.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A szerver által rögzített adatokhoz az SKC-Consulting Kft. adatkezelője fér hozzá.

A hírlevélküldéshez megadott adatokhoz az SKC-Consulting Kft. adatkezelője fér hozzá.

A regisztrációkor megadott adataihoz az SKC-Consulting Kft. adatkezelője fér hozzá, az egyes fórum hozzászólások kapcsán rögzített IP címekhez a mindenkori fórum adminisztrátor és a globális moderátorok férnek hozzá.

A kezelt adatok átadása harmadik félnek:

A regisztráció során megadott személyes adatokat adatbázisunkban tároljuk, a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.

Hírlevelünk feliratkozásakor megadott személyes adatokat a jogerős bírósági megkeresést kivéve nem adjuk ki harmadik félnek.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználók esetleges jogsérelem esetén jogaikat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesíthetik, továbbá az adatvédelmi biztos segítségét kérhetik.

Fontos információ:

Ha az SKC-Consulting Kft. tudomást szerez arról, hogy:

  • a felhasználó valamely harmadik személy jogait megsértette;
  • a regisztráció során vagy egyébként mások személyes adatait adta meg;
  • a www.skc.hu oldalain nyilvánosan hozzáférhető vagy más módon jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személy jogait vagy jogszabályt sértő módon használta (pl. spam);
  • a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte;

az SKC-Consulting Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.